Địa chỉ: 13 đường số 3, Trần Não, phường Bình An, quận 2

Liên hệ: 0933 838 333 – Mr Danh