4.9/5 - (42 bình chọn)

BÁO CÁO TEAM KỸ THUẬT

 • Báo cáo có thể thực hiện được bằng điện thoại
 • Báo cáo cần được thực hiện sớm trong ngày khi kết thúc công việc, hình thành nên thói quen, tránh dồn lại để báo cáo 1 lần, dẫn tới việc thiếu chính xác.

Link Google Drive

 • Báo cáo di chuyển nhằm thống kê lại số km di chuyển của các thành viên khi đi công việc, nhằm hoàn trả lại xăng xe, chi phí đi lại
 • Việc báo cáo dựa vào phương tiện di chuyển.
  Ví dụ: Nếu Tiền Quý và Thiên Hà cùng đi chung 1 xe tới 1 nhà KH để lắp ráp, thì báo cáo 1 lần. Nếu di chuyển bằng 2 xe thì báo cáo 2 lần riêng biệt
 • Khi đi Giao hàng, thì ghi tổng số km di chuyển của toàn bộ lịch trình, từ đơn hàng đầu tiên tới đơn hàng cuối cùng, có thể dựa vào chỉ số ODO trên xe
 • Admin sẽ tổng hợp lại dựa trên địa chỉ các đơn hàng của Nhân viên, từ đó đối chiếu để đảm bảo quyền lợi của các nhân viên

  Ngày tháng*

  Nhân viên thực hiện

  Công việc

  Hạng mục

  • Báo cáo được thực hiện vào mỗi Chiều thứ 7 hàng tuần
  • Cần thống kê lại toàn bộ, kể cả hàng hóa đã được đóng sẵn, thì cần liệt kê các món hàng đã đóng, sau đó cộng tổng lại để tổng kết số lượng (Không tính hàng hóa đã lên in đơn hàng nhưng vận chuyển chưa lấy hàng)
  • Hàng ngày cần ghi chú xuất/nhập hàng hóa trên bảng ghi, rồi cuối tuần tổng hợp lại cho dễ

   Ngày tháng*

   Trụ trồng rau

   Phụ kiện trụ trồng rau

   Dinh dưỡng trồng rau

   • Khi nào lấy vật tư món nào, đều phải báo với Minh Châu
   • Sau khi lấy vật tư thành công, phải nhập báo cáo trong ngày
   • Không cần tổng hợp hàng tuần, hàng tháng, chỉ cần ghi chính xác những gì sử dụng trong ngày là được. Đối với những vật tư đang tồn dư (ví dụ phân bón, hạt giống…) thì không cần nhập liệu. Chỉ nhập liệu đối với những món hàng nào vừa mới lấy từ kho.

    Ngày tháng*

    Vật tư sử dụng để ươm cây

    Loại dinh dưỡng sử dụng

    Các chi phí, vật tư phát sinh khác + Ghi chú