Combo Thân Trụ : 10 đốt + trục nối + 50 rọ trồng rau

700.000