Giàn Thủy Canh Đứng Hệ Thống

0

Giàn Thủy Canh Đứng Với ưu điểm chỉ sử dụng một bồn nước chung sẽ tiếp kiệm được thời gian chăm sóc, thời gian châm nước, châm phân nhiều hơn. Giàn hệ thống cũng mang lại tính thẩm mỹ nhiều hơn, rau lên đồng đều. Mỗi hốc rau sẽ cho ra chất lượng và năng suất đồng đều, đẹp mắt hơn.

Link mua hàng Shopee: https://shope.ee/9zJ6JPqmyf
* Sản phẩm được bảo hành 2 Nắm