Gói Dịch Vụ Chăm Sóc Bảo Trì trụ trồng rau Thuỷ Canh Định Kỳ

0

Đối tượng sử dụng Gói Dịch Vụ Chăm Sóc Bảo Trì trụ trồng rau(1 Tuần/Lần): Khách hàng sử dụng trụ trồng rau thủy canh Bio tại nhà mà không có thời gian chăm sóc, kiểm tra nồng độ dinh dưỡng, châm thêm phân, phun xịt phòng trừ sâu bệnh cho rau.

Đối tượng sử dụng Gói Dịch Vụ Bảo Trì, Kiểm Tra(1 Tháng/Lần): Khách hàng sử dụng hệ thống trụ trồng rau thủy canh Bio một thời gian gặp các vấn đề không khắc phục được như rau bị sâu bệnh tấn công qua nhiều vụ thu hoạch, cây rau chậm lớn, khó phát triển cần kiểm tra lại hệ thống và bảo trì, bảo dưỡng.

Chi phí: Tuỳ vào Khu vực/Địa chỉ nhà khách và quy mô của hệ thống.