Mô Hình Thủy Canh Trụ Đứng (Khí Canh) 3D

Clip dựng 3D mô hình Thủy Canh Trụ Đứng, hay còn gọi là Trụ trồng rau khí canh hồi lưu. Bộ trụ trên do Thủy Canh Bio sản xuất và phân phối ra thị trường.