Trụ Trồng Rau Khí Canh / Thủy canh 50 Hốc Rau (trụ cơ bản )

1.450.000